Algemene voorwaarden Techmatica & MTSO

Onze rekeningen zijn contact betaalbaar te Tessenderlo maatschappelijke zetel of op ons adres van uitbating te Booischot  tot een bedrag van 4000 euro

Voor bedragen boven 4000 euro is enkel overschrijving geldig . Particulieren kunnen overschrijven na factuur. Goederen worden pas afgehaald door particulieren als het openstaand saldo op onze rekening daadwerkelijk fysiek aanwezig is.

Klanten met een BTW nummer kunnen overschrijven volgens de overeenkomst , hetzij 8 of 15 dagen na factuurdatum De goederen kunnen direct afgehaald worden

Facturen die onbetaald zijn op de vervaldag zullen zonder voorafgaande verwittiging verhoogd worden met een nalatigheidsintrest van 1% per maand en een schuldvordering van 17% met een minimum van 100 euro exclusief btw

Klachten om geldig te zijn dienen te geschieden binnen de 8 dagen na levering

Klachten worden aanvaard via mail of brief . U kan ook ter plaatse komen met het betreffende product na afspraak

Verzending van goederen zijn ten laste en risico van de koper

Geleverde goederen worden NIET teruggenomen en blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat ze betaald zijn

Herstellingen zonder contract vallen onder het uurtarief van 40 euro exclusief btw en materialen / onderdelen

Betalingsgegevens en referentie worden vermeld op de factuur

Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van Hasselt bevoegd

 

                Algemene voorwaarden Garantieregeling Techmatica & MTSO

Garantie is altijd Carry-in.  Na afspraak kan u het betreffende onderdeel of machine binnenbrengen. Indien gewenst en mogelijk kan de interventie ter plaatse en dienen de kosten van transport of verplaatsing betaald te worden na de interventie

Transport is steeds ten laste van de klant Indien machines of voertuigen dienen afgehaald te worden is deze dienst betalend.

Verplaatsingen voor interventies zijn ten laste van de klant

Op herstellingen is een beperkte garantie. Deze garantie is bepaald in de betreffende offerte of overeenkomst of terug te vinden op de factuur

Losse onderdelen niet door ons geplaatst of gemonteerd vallen onder fabrieksgarantie van 1 jaar en worden niet direct vervangen. Indien deze onderdelen direct vervangen dienen te worden zullen deze eerst geheel betaald worden. De fabrikant beslist over de garantie

Indien de gebruiker / eindklant zelf beslist om garantie te gaan oplossen of werkzaamheden te gaan uitvoeren van werkzaamheden of onderdelen die onder het garantiestelsel kunnen vallen , dan vervalt alle garantie , wettelijke garantie op zowel de onderdelen als de uren

Garantie onder welke vorm dan ook is niet van toepassing bij verkeerd gebruik , overbelasting , fraude , niet volgen van richtlijnen bij oplevering vermeld op de factuur

Garantie is niet van toepassing voor slijtagedelen. Slijtagedelen kunnen zijn , remblokken ,

schijven , olie , riemen , enz.

Garantie , interventies , werkzaamheden , correcties dienen uitgevoerd te worden door MTSO & Techmatica. Herstellingen , interventies of onderdelen van derden worden niet vergoed aan de opdrachtgever / eigenaar van het betreffende voertuig of onderdeel.

Gehele restauratieprojecten hebben 1 jaar garantie of 50 werkuren Het tussentijds onderhoud van 25 uren dient door onze diensten te gebeuren.

Garantie op motoren : 1 jaar of 250 uur op gehele nieuwe fabrieksmotoren

Garantie op motoren : 1 jaar of 50 werkuren voor een revisie motor

Uitzonderingen van garantie op deze motoren zijn vermeld op de offerte of eindfactuur

Op gedeeltelijke herstellingen , revisies , restauraties is enkel de garantie van toepassing op de delen waar aan gewerkt is en de bijbehorende onderdelen

 

We hebben kanalen op Youtube met alle films van de afgewerkte producten - Volg de lopende projecten  op Facebook

kOP 2023
Kop 2 2023